موشن لوگو نقشینه افق

این تیزر به سفارش کانون تبلیغاتی نقشینه افق ، با هدف نمایش نشان این مجموعه ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.