بدون چوب ذغال بساز و میلیونر شو!

این تیزر به سفارش شرکت ذغال سازان ناب سپاهان ، با موضوع معرفی محصول و خدمات این شرکت ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.