تیزر تبلیغاتی آپارات گیم

این تیزر به سفارش سرویس اشتراک ویدئو آپارات ، با موضوع معرفی دومین فصل رویداد آپارات گیم ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.