صفر تا صد یک لاستیک!

این تیزر به سفارش شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران، با موضوع معرفی این شرکت و خدمات آن ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.