کاندیدایی که من بهش رای میدم!

این موشن گرافیک توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.