موشن لوگو پترو تحلیل

این تیزر به سفارش پایگاه خبری پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران ، با هدف نمایش نشان این مجموعه ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.