مجله سینمایی برداشت

مجله اینترنتی برداشت ، که با موضوع معرفی و نقد سینمایی‌های روز ایران ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.