مجربترین مرکز سلامت در تهران!

این تیزر به سفارش مرکز سلامت آسا ، با موضوع معرفی این مرکز و خدمات آن ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.