خانم ها‌ ، راننده های بهتر از آقایان!

این مجموعه به سفارش پایگاه اطلاع رسانی سبک زندگی ، با موضوع آموزش فرهنگ ترافیک و رانندگی ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.