اگه شما هم از کاربردای # ، به این اکتفا میکنین که باهاش یک قسمت از متنتون رو رنگی کنین ، و یا یک سری کلمات رو از باقی کپشنتون متمایز کنین ، توصیه میکنیم این نوشته رو بخونین! چون دقیقا دارید به مثابه کسی کار میکنید که یک اره برقی داره و داره با […]

دو دهه پیش، آقای بیل گیتس اعلام کرد که محتوا پادشاه است! و از قضا همین اتفاق هم افتاد و تا امروز محتواها پادشاهان بی‌رغیب دنیای مارکتینگ و بازاریابی بودند.

اگه شما هم از کاربردای # ، به این اکتفا میکنین که باهاش یک قسمت از متنتون رو رنگی کنین ، و یا یک سری کلمات رو از باقی کپشنتون متمایز کنین ، توصیه میکنیم این نوشته رو بخونین! چون دقیقا دارید به مثابه کسی کار میکنید که یک اره برقی داره و داره با […]